הכח רמת גן קיבלה מכתב התראה לפני פירוק

בבדיקה שביצע רשם ההקדשות בעניינה של חברת הכח מכבי עמידר עירוני רמת גן בע"מ, המאוגדת במסגרת חברה לתועלת הציבור ומפעילה את קבוצת הכדורגל, התגלה כי נפלו ליקויים מהותיים הנובעים מהתנהלות לא תקינה של החברה. בין היתר, נמצא כי החברה התקשרה בהסכמים בהם נקבע כי רווחיה יועברו לידי גורמים קשורים בניגוד לדין.

בנוסף, דיווחי החברה בנוגע להכנסותיה מפרסום ואימוץ התגלו ככוזבים ועלה חשש לחלוקת רווחים אסורה ולשימוש בנכסי החברה שלא לצורך קידום מטרותיה. כמו כן, נמצא כי החברה העבירה חלק מפעילותה לידי חברה פרטית בניגוד להנחיות הרשם, וכן התגלו ליקויים הנוגעים למינוי מוסדות החברה. יתרה מזו, החברה לא שיתפה פעולה עם בודק חיצוני שמונה על-ידי הרשם לערוך בה ביקורת עומק.

להמשך הכתבה עברו לעמוד הבא
קודםעמוד 1